Vloženo: 09.01.2016
Datum události:
28.01.2016

Pozvánka na členskou schůzi BD VRBA

svolanou na čtvrtek 28. ledna 2016 - v 18:00 hod. v prostorách 6. patra domu Vrbová 1478

PROGRAM

Za účasti likvidátora Ing. Pavla Mageta a notáře

1, Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva formou likvidace

2, Volba likvidátora

3, Stanovení a schválení odměny likvidátora

Dne 8.1.2016

Ing. Richard Fabian předseda představenstva

Ing. Jaroslav Šarboch místopředseda

Vloženo: 21.06.2015

klikněte na nadpis a dále pak v příloze...

Vloženo: 22.03.2015

pozvánka se nachází v příloze: Pozvánka čl.schůze 03 2015.pdf, klikněte na nadpis a dále v příloze...

Vloženo: 13.10.2014
Datum události:
06.11.2014

Pozvánka na členskou schůzi BD VRBA

svolanou na čtvrtek 6. listopadu 2014 v 18,00 hod. v prostorách 6. patra domu Vrbová 1478

PROGRAM

1, Schválení programu členské schůze

2. Informace o činnosti představenstva

3, Informace o stavu hospodaření v roce 2014

4, Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2015

5, Různé, diskuse

6, Projednání návrhu na převod bytů do osobního vlastnictví nájemníků

7, Schválení usnesení z členské schůze

Dne 9, října. 2014

Za představenstvo: Ing. Richard Fabian

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687